Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

SV 189/07 Ob-10080/07 , Stran 2482
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-189/07 z dne 27. 2. 2007, je bilo stanovanje v izmeri 37,79 m2, z identifikacijsko številko posameznega dela stavbe 959-602-2, v pritličju v večstanovanjski stavbi na naslovu Trg bratov Mravljakov 15, 3325 Šoštanj, stoječi na parceli št. 1079 k.o. Šoštanj, last dolžnika Verhovnik Boštjana, Gregorčičeva cesta 2, 3325 Šoštanj, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 24. 1. 2007, zastavljeno v korist Banke Celje d.d., Vodnikova 2, 3000 Celje, matična št. 5026121, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku 40.000 EUR s pripadki.