Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

SV 161/07 Ob-10079/07 , Stran 2482
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-161/07 z dne 21. 2. 2007, je bilo stanovanje št. 13 v izmeri 79,70 m2, v III. nadstropju stanovanjske stavbe Goriška cesta 47, 3320 Velenje, stoječi na parceli št. 3327/9 k.o. Velenje, last dolžnika Purg Bojana, stan. Goriška cesta 47, 3320 Velenje, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 19. 2. 2006, zastavljeno v korist Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku 75.112 EUR, s pripadki.