Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

SV 330/07 Ob-10077/07 , Stran 2482
Na podlagi notarskega zapisa notarke Majde Lokošek, opr. št. SV 330/07, DK 27/07 z dne 30. 3. 2007, je bilo dvosobno stanovanje št. 29, identifikacijska številka 1959 5573 029, s pripadajočo kletjo, v izmeri 60,87 m2, ki se nahaja v VI. nadstropju stanovanjske stavbe SPB-1 na naslovu Ljubljanska cesta 72, Domžale, ki stoji na parc. št. 3850/12, parc. št. 3868/1, parc. št. 3868/2, parc. št. 3868/3, parc. št. 3868/4 in parc. št. 3868/10, vse k.o. Domžale ter last zastaviteljev Babić Duška in Mire, vsakega do 1, zastavljeno v korist Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana, MŠ 5860571, zaradi zavarovanja terjatve v višini 51.000 EUR s pp ter zaradi zavarovanja terjatve v višini 21.000 EUR.