Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

SV 314/07 Ob-10076/07 , Stran 2482
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 314/07, DK 26/07 z dne 28. 3. 2007, je bilo trisobno stanovanje št. 15 v III. nadstropju, v izmeri 61,27 m2, na Miklošičevi 13 v Domžalah, ki se nahaja v stavbi na naslovu Miklošičeva 13 v Domžalah, stoječi na parc. št. 4016, vl. št. 1156, k.o. Domžale in last zastaviteljice Lovrič Simone do 1/1, zastavljeno v korist NLB Banka Domžale d.d., Ljubljanska 62, Domžale, matična številka 5101727, za zavarovanje denarne terjatve v višini 42.000 EUR s pp.