Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

SV 308/07 Ob-10075/07 , Stran 2481
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 308/07, DK 24/07 z dne 27. 3. 2007, je bilo dvosobno stanovanje št. 16 v 4. nadstropju, s shrambo v kleti stanovanjskega bloka na naslovu Ljubljanska cesta 85, 1230 Domžale, ki leži na parc. št. 3888/1 in 3888/3 k.o. Domžale in last zastaviteljice Klemenčič Jerneje do 1/1, zastavljeno v korist Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična številka 1319175, za zavarovanje denarne terjatve v višini 119.665,35 CHF s pp.