Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

SV 210/07 Ob-10072/07 , Stran 2481
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana iz Domžal, opr. št. SV 210/07 z dne 29. 3. 2007, je bila nepremičnina, in sicer stanovanje številka 34/VII TIP D v izmeri 47,80 m2, v stolpnici C 1, ki se nahaja v sedmem nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Domžale, Ulica Matije Tomca 2, ki stoji na parcelni številki 3894/3 v vložku št. 2126 k.o. Domžale ter na parcelni številki 3906/2 in parcelni številki 3907/3 v vložku št. 2444 k.o. Domžale, v solasti zastaviteljev Tanje Radulović in Gorana Mikulića, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta v Kleče 15, MŠ 2211254, v zavarovanje kreditne denarne terjatve v višini 76.000 EUR s pripadki.