Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

SV 291/07 Ob-10071/07 , Stran 2481
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 291/07 z dne 29. 3. 2007, je bila garsonjera št. 210/II v 2. nadstropju (4. etaža) v izmeri 27,58 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Litostrojska 10, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 1937 k.o. Zgornja Šiška, last zastaviteljice Margarete Arlov, iz Ljubljane, Na Korošci 2, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 28. 2. 2007, z družbo Albis, d.o.o., zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična št. 5860571, za zavarovanje denarne terjatve v višini 48.600 CHF, s pripadki.