Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

SV 328/07 Ob-10069/07 , Stran 2481
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. SV 328/07 z dne 28. 3. 2007, je bila nepremičnina, stanovanje v stanovanjski soseski MS-6 Slape, v stanovanjskem bloku D-3/2, stoječem na parc. št. 576 in 577/1 k.o. Slape, stanovanje številka 13/I desno, v izmeri 28,08 m2, za katerega pa še ni bila ustanovljena etažna lastnina, solast Hribernik Pristovnik Katje in Hribernik Jere, vsake do 1, na podlagi darilne pogodbe, katero sta dne 13. 9. 1995 sklenili z darovalko Predikaka Mihaelo, zastavljena za zavarovanje terjatve po pogodbi o dolgoročnem kreditu št. K 356/2007 v znesku 380.000 EUR, s spremenljivo pogodbeno obrestno mero v višini seštevka veljavnega 1-mesečnega Euribor in obrestne marže v višini 1,50% letno, v primeru zamude z zamudnimi obrestmi, v skladu s sklepom o obrestnih merah banke oziroma v skladu z zakonom in ostalimi stroški ter pripadki, z načinom vračila kredita v 118 mesečnih obrokih, z zapadlostjo zadnje anuitete 27. 2. 2017, z možnostjo odpoklica, kot vse izhaja iz pogodbe in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve, vse v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, vse do dokončnega poplačila terjatve.