Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

SV 213/07 Ob-10068/07 , Stran 2481
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Zag-Győfi iz Lendave, opravilna številka SV 213/07 z dne 29. 3. 2007, je bila nepremičnina, ki je vpisana v zemljiško knjigo Okrajnega sodišča v Kopru, pri zemljiškoknjižnemu vložku številka 4545/18 katastrska občina Semedela, nepremičnina 18.E – stanovanjska raba v izmeri 80,16 m2, na naslovu Kvedrova cesta 1, 6000 Koper-Capodistria-dostava, last Rakić Stanojke, EMŠO 1108934505254 do 2/3 in Rakić Srečka, EMŠO 0903967500305 do 1/3 – oba Kvedrova cesta 1, 6000 Koper, vendar zemljiškoknjižno še ne na navedena lastnika, ki sta jo pridobila na podlagi prodajne pogodbe številka 362-542/92 z dne 17. 2. 1993, sklenjene med Republiko Slovenijo kot prodajalko ter Stanojko Rakić, Srečkom Rakićem in Milić Rakićem, kot kupci, v zvezi s pravnomočnim sklepom o dedovanju Okrajnega sodišča v Kopru opr. št. D 54/99 z dne 29. 6. 1999, zastavljeno v korist BKS Bank AG, Bančna podružnica, Dunajska cesta 161, 1102 Ljubljana, matična številka 2013649, za zavarovanje denarne terjatve v višini 100.000 EUR s pripadki.