Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

SV 244/07 Ob-10067/07 , Stran 2481
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 244/07 z dne 3. 4. 2007, je bila nepremičnina - enosobno stanovanje št. 4, v prvem nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Podkraj 93, Hrastnik, v skupni izmeri 41,70 m2, last zastavitelja Unufrejščuk Siniša, EMŠO 2507982500359, stan. Ulica talcev 30, Zagorje ob Savi, na podlagi prodajne pogodbe z dne 14. 3. 2007, sklenjene med Seme Primožem in Seme Polono, obema kot prodajalcema in Unufrejščuk Sinišem, kot kupcem, zastavljena v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje denarne terjatve upnice napram dolžniku Unufrejščuk Mihailu, v višini 43.713 CHF z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.