Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Ob-9665/07 , Stran 2480
ki bo dne 23. aprila 2007 ob 13. uri v dvorani hotela Šport na Otočcu. Dnevni red: 1. Otvoritev ustanovne skupščine. 2. Ustanovitev Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine in sprejem Statuta ter pravilnika o volitvah v organe zbornice. 3. Izvolitev predsednika. 4. Izvolitev članov upravnega odbora. 5. Izvolitev članov nadzornega odbora. 6. Določitev višine članarine. 7. Razno. Ustanovne skupščine se lahko udeleži vsaka oseba, ki je lahko v skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih zbornicah in 6. členom predloga statuta Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine član gospodarske zbornice. Ustanovne skupščine se lahko, razen zakonitih zastopnikov oseb iz prejšnjega odstavka, s pisnimi pooblastili udeležijo tudi njihovi pooblaščenci. Pravico udeležbe na ustanovni skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tiste osebe, ki bodo do vključno 18. 4. 2007 prijavile svojo udeležbo na naslov GZS – Območna zbornica Novo mesto, Novi trg 11, 8000 Novo mesto, e-naslov: oz.nm@gzs.si. Predlog statuta in druga gradiva za ustanovno skupščino ter dodatne informacije so bodočim članom Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine na voljo na naslovu GZS-Območna zbornica Novo mesto, Novi trg 11, 8000 Novo mesto na spletni strani: http://www.gzs.si/slo/regije/oz_dolenjska_bela_krajina.