Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Št. 306-28/2007-7 Ob-9707/07 , Stran 2475
Urad RS za varstvo konkurence je dne 27. 3. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št. 56/99 in 37/00; v nadaljevanju ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Dumida, Trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o., Spodnje Dobrenje 42/a, 2211 Pesnica pri Mariboru in TT -Trgotehna -Trgovina, d.o.o., Sermin 7/a, 6000 Koper, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval. Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo 100% poslovnega deleža družbe TT – Trgotehna d.o.o. s strani družbe Dumida d.o.o. na podlagi pogodbe o prodaji in odsvojitvi poslovnega deleža, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK. Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.