Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Št. 101-22/2007-2 Ob-9460/07 , Stran 2474
Pravila sindikata Osnovne šole Franc Rozman Stane Maribor, vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, dne 30. 11. 1993, pod zaporedno številko 215, so bila spremenjena in sprejeta na zboru sindikata dne 9. 12. 2006 in odslej nosijo naziv: Pravila sindikata zavoda SVIZ, z dne 9. 12. 2006, ko je bilo spremenjeno in sprejeto tudi ime sindikata, ki odslej glasi: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Osnovna šola Franca Rozmana – Staneta Maribor, skrajšano: SVIZ OŠ Franca Rozmana – Staneta Maribor, s sedežem sindikata v Mariboru, Kersnikova ulica 10. Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 20, z dne 26. 3. 2007. Spremenjena pravila se hranijo v Upravni enoti Maribor.