Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Št. 101-19/2007-2 Ob-9456/07 , Stran 2474
Pravila sindikata zavoda VVZ Borisa Pečeta Maribor, vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, dne 19. 8. 1993, pod zaporedno številko 152, so bila spremenjena in sprejeta na zboru sindikata dne 8. 12. 2006 in odslej nosijo naziv: Pravila sindikata zavoda SVIZ, z dne 8. 12. 2006, ko je bilo spremenjeno in sprejeto tudi ime sindikata, ki odslej glasi: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Vrtec Borisa Pečeta Maribor, skrajšano: SVIZ Vrtec Borisa Pečeta Maribor, s sedežem sindikata v Mariboru, Tomšičeva ulica 32. Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 18, z dne 23. 3. 2007. Spremenjena pravila se hranijo v Upravni enoti Maribor.