Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Št. 53/2007 Ob-9882/07 , Stran 2464
Svet Osnovne šole Ljubo Šercer Kočevje, Reška cesta 6, 1330 Kočevje, razpisuje delovno mesto ravnatelja. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo). Kandidati morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati pogoje za učitelja (specialno pedagoška izobrazba za duševno prizadete otroke) ali svetovalnega delavca v zavodu in imeti vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2007 skladno s sklepom o imenovanju oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah, potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in program vodenja zavoda pošljite najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet OŠ Ljubo Šercer Kočevje, Reška cesta 6, 1330 Kočevje, s pripisom »Za razpis ravnatelja«. Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.