Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Št. 38/07 Ob-9762/07 , Stran 2462
Svet zavoda OŠ Fara, Fara 3, 1336 Vas, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo in 129/06). Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat-ka bo imenovan-a za dobo 5 let. Predvideni začetek dela bo dne 16. 7. 2007. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda) o dosedanjih delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Fara, Fara 3, 1336 Vas, z oznako »Prijava za razpis za ravnatelja«. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.