Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Ob-9761/07 , Stran 2462
Na podlagi 13. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda SNG Opera in balet Ljubljana (Ur. l. RS, št. 56/03) in sklepa Sveta javnega zavoda SNG Opera in balet Ljubljana o potrebnosti pomočnikov ravnatelja z dne 16. 2. 2007, ravnatelj SNG Opera in balet Ljubljana objavlja javni razpis za zasedbo delovnih mest pomočnika ravnatelja v SNG Opera in balet Ljubljana: 1. Pomočnik/pomočnica ravnatelja za vodenje umetniško strokovnega dela za področje baleta. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – univerzitetna izobrazba oziroma najvišja stopnja izobrazbe plesne smeri, – najmanj pet let delovnih izkušenj, – poznavanje področja plesne umetnosti, – aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika (višja raven), – pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika (osnovno znanje), – sposobnost za organiziranje in vodenje baletnega ansambla. Kandidat/kandidatka za delovno mesto pomočnik/pomočnica ravnatelja mora ob prijavi na razpis predložiti: – vizijo dela zavoda za področje svojega dela za obdobje trajanja mandata, – dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome, – dokazilo o delovnih izkušnjah – kopijo delovne knjižice, – dokazilo o aktivnem oziroma višjem znanju svetovnega jezika, ki se izkazuje s certifikatom oziroma z dokazilom o uspešno opravljenem izpitu iz tujega jezika na dodiplomskem univerzitetnem študiju oziroma dokazilom, da se je šolal v tujem jeziku, – dokazilo o osnovnem znanju tujega jezika, ki se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), s potrdili o udeležbi na strokovnih srečanjih ali z dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju – V. stopnja, iz katerega je razvidno, da je bil kot predmet tuj jezik (fotokopija spričevala). Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za določen čas s polnim delovnim časom za čas trajanja mandata ravnatelja in se lahko ponovi. Kandidate/kandidatke vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev ter kratkim življenjepisom v roku 8 dni od dneva objave javnega razpisa v zaprti ovojnici na naslov: SNG Opera in balet Ljubljana, Cankarjeva 11, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis – pomočnik/pomočnica ravnatelja«. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Kandidati/kandidatke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od izbire kandidata/ kandidatke. 2. Pomočnik/pomočnica ravnatelja za vodenje pravnih, upravnih in splošnih zadev, za vodenje tehničnih služb, investicij in investicijskega vzdrževanja. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – univerzitetna izobrazba ekonomske, pravne, tehnične oziroma upravne smeri ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem, – najmanj pet let delovnih izkušenj, – aktivno znanje slovenskega jezika, – aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika (višja raven), – pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika (osnovno znanje), – sposobnost za organiziranje in vodenje. Kandidat/kandidatka za delovno mesto pomočnik/pomočnica ravnatelja mora ob prijavi na razpis predložiti: – vizijo dela zavoda za področje svojega dela za obdobje trajanja mandata, – dokazilo o izobrazbi – fotokopijo diplome, – dokazilo o delovnih izkušnjah – kopijo delovne knjižice, – dokazilo o aktivnem oziroma višjem znanju svetovnega jezika, ki se izkazuje s certifikatom oziroma z dokazilom o uspešno opravljenem izpitu iz tujega jezika na dodiplomskem študiju oziroma dokazilom, da se je šolal v tujem jeziku, – dokazilo o osnovnem znanju svetovnega jezika, ki se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), s potrdili o udeležbi na strokovnih srečanjih ali z dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju – V. stopnja, iz katerega je razvidno, da je bil kot predmet tuj jezik (fotokopija spričevala). Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za določen čas s polnim delovnim časom za čas trajanja mandata ravnatelja in se lahko ponovi. Kandidate/kandidatke vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev ter kratkim življenjepisom v roku 8 dni od dneva objave javnega razpisa v zaprti ovojnici na naslov: SNG Opera in balet Ljubljana, Cankarjeva 11, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis-pomočnik/pomočnica ravnatelja«. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Kandidati/kandidatke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od izbire kandidata/kandidatke.