Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Št. 7/2007 Ob-9745/07 , Stran 2461
Na podlagi 23. člena ZDR (Ur. l. RS, št. 42/02) Občina Apače razpisuje prosto delovno mesto: administrator. Rok za prijavo: 8 dni. Kandidati (m/ž), ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj srednja izobrazba, – najmanj šest mesecev delovnih izkušenj, – znanje enega svetovnega jezika, – usposobljeni morajo biti za delo z računalnikom – urejevalnik besedil-zahtevno, delo s preglednicami – zahtevno, poznavanje osnov računalništva. Delovno področje: izvajanje tajniških nalog, vodenje evidenc, priprava in organiziranje sestankov, druge naloge po nalogu. Prijava mora vsebovati: kratek življenjepis, izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Poskusno delo traja 6 mesecev. Formalno nepopolne in nepravočasno prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za razpis za prosto delovno mesto administrator« na naslov: Občina Apače, Apače 42b, 9253 Apače, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.apace@siol.net, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po objavi. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan na tel. 02/569-10-55.