Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Št. 7/2007 Ob-9744/07 , Stran 2461
Na podlagi 23. člena ZDR (Ur. l. RS, št. 42/02) Občina Apače razspisuje prosto delovno mesto: računovodja. Rok za prijavo: 8 dni. Kandidati (m/ž), ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj višja strokovna izobrazba ekonomska, komercialna smer, – najmanj šest mesecev delovnih izkušenj, – znanje enega svetovnega jezika, – usposobljeni morajo biti za delo z računalnikom – urejevalnik besedil-zahtevno, delo s preglednicami – zahtevno, poznavanje osnov računalništva. Delovno področje: knjiženje oziroma analitično evidentiranje prihodkov in odhodkov na osnovi predložene dokumentacije, obračun plač zaposlenim, sestava finančnih dokumentov občine ter ostala finančno računovodska opravila. Prijava mora vsebovati: kratek življenjepis, izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 1 leta s polnim delovnim časom. Formalno nepopolne in nepravočasno prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za razpis za prosto delovno mesto računovodja« na naslov: Občina Apače, Apače 42b, 9253 Apače, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.apace@siol.net, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po objavi. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan na tel. 02/569-10-55.