Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Št. 01/08 Ob-9684/07 , Stran 2454
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, objavlja razpis: 1. za delovno mesto direktor zavoda, za mandatno dobo 4 let in z možnostjo ponovnega imenovanja. Poleg splošnih pogojev določenih z zakonom mora kandidat/ka izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba zdravstvene, ekonomske ali druge družboslovne smeri; – najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih; – da predloži program dela in razvoja zavoda. 2. za delovno mesto strokovnega direktorja, za mandatno dobo 4 let in z možnostjo ponovnega imenovanja. Poleg splošnih pogojev določenih z zakonom mora kandidat/ka izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba zdravstvene smeri – zdravnik ali zobozdravnik; – specializacija iz ene izmed medicinskih dejavnosti, ki jih opravlja zavod; – najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih; – da predloži program strokovnega dela in razvoja dejavnosti zavoda. Organizacijska, poslovna in upravljavska znanja se bodo ugotavljala na podlagi pripravljenih programov. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev s kratkim življenjepisom kandidati/ke pošljejo v Kadrovsko splošno službo Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica Talcev 9. Zaprto kuverto s prijavo je potrebno opremiti z napisom: »za razpisno komisijo – ne odpiraj« in nazivom delovnega mesta na katerega se kandidat/ka prijavlja. Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpisa.