Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Št. 9/07 Ob-9653/07 , Stran 2452
Svet zavoda Osnovne šole Milke Šobar – Nataše, Kurirska steza 8, 8340 Črnomelj, razpisuje delovno mesto, ravnatelja/ravnateljice. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja-ZOFVI (Ur. I. RS, št. 16/07, z dne 23. 2. 2007 – uradno prečiščeno besedilo). Izbrani kandidat/ka bo imenovan za dobo 5 let. Začetek dela je 1. 9. 2007. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda, dosedanjih delovnih izkušnjah in kratkim življenjepisom) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Milke Šobar-Nataše, Kurirska steza 8, 8340 Črnomelj z oznako »Prijava za razpis za ravnatelja/ice«. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.