Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Su 210500/2007 Ob-9334/07 , Stran 2449
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02), Okrožno sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12, 8270 Krško, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec). Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec III. Pogoji: – univerzitetni diplomirani pravnik, – delovne izkušnje: 5 let za naziv višji pravosodni svetovalec I, 4 leta za naziv višji pravosodni svetovalec II in 2 leti za naziv višji pravosodni svetovalec III. Drugi posebni pogoji in funkcionalna znanja: opravljen pravniški državni izpit, poznavanje dela z računalnikom. Delovno mesto bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12, 8270 Krško. Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka organu, ki objavlja javni natečaj, dovoli pridobitev podatkov, ki jih določa drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih. Kandidati naj pošljejo pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12, 8270 Krško. Kandidati bodo pisno obveščeni v 15 dneh po odločitvi o izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Krškem, tel. 07/488-17-36.