Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Ob-9332/07 , Stran 2449
Nadzorni svet družbe M & P d.o.o. Trbovlje, Šuštarjeva 42/a, 1420 Trbovlje, razpisuje delovno mesto: direktorja (m/ž) za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Poleg izpolnjevanja splošnih in zakonskih zahtev, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje zahteve: – višješolska izobrazba, – najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju vodenja, – organizacijske sposobnosti, – izkušnje na področju zunanjetrgovinskega poslovanja, – znanje tujega jezika. Direktor mora biti državljan Republike Slovenije. Prijavi morajo kandidati priložiti življenjepis ter dokazila o izpolnjevanju z razpisom določenih pogojev, in sicer: fotokopijo diplome o pridobljeni izobrazbi, dokazilo o delovnih izkušnjah in potrdilo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena ali ji je bil izrečen varnostni ukrep skladno določbi 2. odstavka 255. člena v zvezi z določbo 6. odstavka 515. člena Zakona o gospodarskih družbah. Kandidati morajo prijave na razpis poslati na sedež družbe s pripisom: »Nadzorni svet – za razpis«. Rok za oddajo prijav je 8 dni po objavi.