Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Ob-9301/07 , Stran 2428
Namen subvencioniranja obrestnih mer je izgradnja, prenova in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš na območju Občine Vipava, za katere prosilec najame kredit pri banki, s katero ima Občina Vipava sklenjeno pogodbo o kreditiranju občanov v letu 2007. V prenovo sodi tudi ureditev centralnega ogrevanja z zemeljskim plinom. Višina sredstev za subvencijo v letu 2007 znaša 14.605,24 EUR. Kvota posojil do katere občina na podlagi javnega razpisa subvencionira obrestno mero znaša 286.000 EUR. Najvišji znesek kredita, ki ga občina subvencionira posameznemu prosilcu je 20.900 EUR. Obrestna mera za kreditojemalce je Euribor + 0%. Najdaljši rok za vračilo kredita je 10 let. Interesenti, ki želijo najeti kredit morajo izpolnjevati splošne in posebne pogoje, ki jih določa Pravilnik o subvencioniranju obrestnih mer za najete kredite za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v Občini Vipava, ki je objavljen v Uradnem glasilu št. 7/98, z dne 4. junij 1998. Splošni pogoji: – da je državljan Republike Slovenije, – da je občan Občine Vipava, – da je lastnik (solastnik) stanovanjske hiše, ki jo namerava prenavljati s kreditom, za katerega se prijavlja, – da gre za nepremičnino na območju Občine Vipava, – da ima veljavno gradbeno dovoljenje ali odločbo o priglašenih delih (lokacijsko informacijo) oziroma da ima sklenjeno kupoprodajno pogodbo in overjeno pri notarju, – da prosilec oziroma njegov družinski član ni kupil stanovanja na podlagi Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91). Posebni pogoji: – da bo v letu javnega razpisa sklenil kreditno pogodbo z banko, s katero ima Občina Vipava sklenjeno pogodbo o kreditiranju v roku 60 dni od prejema obvestila o uvrstitvi na prednostno listo prosilcev kredita, – da plača banki stroške odobritve kredita, – da zavaruje kredit pri zavarovalnici po tarifi zavarovalnice ali s poroki, – da izpolnjuje pogoje banke kreditodajalke (kreditna sposobnost, itd.). Interesenti oddajo vlogo na posebnem obrazcu na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava s pripisom za stanovanjski kredit (obrazci bodo na voljo na sedežu občine vsak delovni dan med 8. in 14. uro). Rok za oddajo vlog je 30 dni od objave tega razpisa.