Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

SV 225/07 Ob-8347/07 , Stran 2032
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, opravilna številka SV 225/07 z dne 13. 3. 2007, je bil poslovni prostor v skupni izmeri 135 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjsko poslovne stavbe na naslovu Ulica Staneta Rozmana 5, Murska Sobota, in sicer v stavbi z identifikacijsko oznako 3601, ki stoji na parceli številka 1058/4 katastrska občina Murska Sobota in ki ga je zastavna dolžnica pridobila po prodajni pogodbi, sklenjeni dne 29. 3. 2006, s prodajalko Abanko Vipa d.d., prodajalka Abanka Vipa d.d. pa ga je pridobila po kupoprodajni pogodbi 38/72-0 z dne 14. 6. 1972 in zemljiškoknjižnem dovolilu z dne 3. 4. 2006, od Mestne občine Murska Sobota, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 79.000 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost