Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

SV 149/07 Ob-8346/07 , Stran 2032
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 149/07 z dne 22. 3. 2007, je nepremičnina, poslovni prostor v skupni izmeri 14 m2, ki se nahaja v atriju med osmi 3-5 na nivoju podhoda avtobusne postaje v Mlinski ulici v Mariboru, stoječe na parc. št. 1786/1 in 1789/4, k.o. Maribor-Grad, ki je do celote last Marije Barbare Varga, stan. Klinetova ul. 14, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe z dne 20. 3. 2007, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, 1870777, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Marije Barbare Varga, stan. Klinetova ul. 14, Maribor in Roberta Celcerja, stan. Vončinova ul. 12, Maribor, v višini 15.000 EUR, s pripadki.

AAA Zlata odličnost