Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

SV 228/07 Ob-8345/07 , Stran 2032
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz Žalca, opr. št. SV 228/07 z dne 15. 3. 2007, je bil del nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo kot etažna lastnina, in sicer garsonjera v skupni izmeri 24,70 m2, stoječa na parc. št. 29.S, vpisana v vložku št. 107 k.o. Žalec, identifikator nepremičnine pa v času sklepanja tega notarskega zapisa še ni znan, zastavljena v korist upnice Banke Celje d.d. Celje, Vodnikova 2, Celje, matična številka 5026121, za zavarovanje denarne terjatve, na podlagi pogodbe o deviznem stanovanjskem kreditu v znesku 34.000 CHF, z zapadlostjo zadnje anuitete 20. 3. 2017, z obrestno mero 4,23% letno, ki je sestavljena iz spremenljive referenčne obrestne mere CHF Libor 6m, ki znaša 2,33% letno in fiksnega pribitka v višini 1,9% letno in efektivno letno obrestno mero, ki ob odobritvi kredita znaša 4,46%, ter možnostjo predčasne zapadlosti kredita, v primeru zamude z zamudnimi obrestmi in stroški.

AAA Zlata odličnost