Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

SV 436/07 Ob-7813/07 , Stran 2032
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz Ljubljane, opr. št. SV-436/07; DK-37/07, z dne 28. 2. 2007 je bila nepremičnina – stanovanje v stanovanjski hiši Polanškova 12, Bežigrad, Ljubljana, v izmeri 77,35 m2, ki sta last zastaviteljev Petrović Dragana, rojenega 10. 9. 1960 in Petrovič Marije, rojene 6. 9. 1961, oba stanujoča Polanškova ulica 12, Ljubljana - Črnuče, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. Pr. 2420/92-Šu/mt-2 z dne 12. 6. 1992, sklenjene med njima kot kupcema ter Inštitutom za geologijo, geotehniko in geofiziko, Dimičeva 14, Ljubljana, kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Posojilnica – bank Borovlje – Celovec registrirana zadruga z omejenim jamstvom (Kreditbank Ferlach, registrierte Genossenschaft mit beschrienkter Haftung), Hauptplatz 16, 9170 Borovlje, Avstrija, ident. št. 1900650, za zavarovanje denarne terjatve v višini 345.000 EUR s pripadki, napram dolžnikoma Petrović Drganu in Petrovič Mariji, oba stanujoča Polanškova ulica 12, Ljubljana-Črnuče.

AAA Zlata odličnost