Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

SV 184/07 Ob-7812/07 , Stran 2032
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz Radovljice, opr. št. SV 184/07, je bil poslovni prostor – gostinski lokal v skupni izmeri 151,80 m2, ki se nahaja v pritličju objekta v večstanovanjski stavbi z identifikacijsko številko 00768 na naslovu Prešernova ulica 9, 4240 Radovljica, zgrajeni na parc. št. 294/2, stavbišče v izmeri 410 m2 k.o. Radovljica, vpisani pri vl. št. 1280 k.o. Radovljica, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici, katerega lastnik je zastavitelj Lukić Goran, roj. 1. 11. 1971, s stalnim prebivališčem Ulica Tuga Vidmarja 2, 4000 Kranj, skupaj s pripadajočo solastninsko pravico na skupnih prostorih, delih in napravah s pripadajočim zemljiščem, zastavljen v korist Volksbank Karnten sud, reg. Gen.m.b.H., Hauptplatz 6, Borovlje, Avstrija,z identifikacijsko št. 1900625, za zavarovanje denarne terjatve v višini 135.000 EUR s pp.

AAA Zlata odličnost