Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

Št. 306-31/2007-4 Ob-7717/07 , Stran 2026
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je glede priglašene koncentracije, ki temelji na pridobitvi izključnega nadzora družbe ACH, družba za gospodarjenje z naložbami, d.d., Ljubljana, Baragova 5, Ljubljana nad družbo Debitel telekomunikacije d.d. Ljubljana, Železna cesta 18, Ljubljana, na podlagi 3. odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št. 56/99 in 37/04, v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da priglašeni koncentraciji družb ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence. ACH, družba za gospodarjenje z naložbami, d.d., Ljubljana, Baragova 5, Ljubljana, je dne 7. 2. 2007 sklenila pogodbo o prodaji delnic z družbo Debitel Koncernfinanzierungs GmbH, Stuttgart, Nemčija kot prodajalcem, s katero bo priglasitelj ACH d.d. pridobil izključni nadzor v družbi Debitel telekomunikacije d.d. Ljubljana, Železna cesta 18, Ljubljana. Realizacija pogodbe (plačilo kupnine in prenos delnic) je vezana na izdajo odločbe Urada. V navedenem primeru gre za koncentracijo v smislu druge alineje 2. odstavka 11. člena ZPOmK. Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da se dejavnosti oziroma proizvodi in storitve družb udeleženih v koncentraciji in z njimi povezanih družb ne prekrivajo in na ta način ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

AAA Zlata odličnost