Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

Št. 31227-2/2007 Ob-7657/07 , Stran 2020
1. Po 157.f členu ZASP sestavljajo Svet za avtorsko pravo predsednik in štirje člani. Predsednik Sveta mora izpolnjevati pogoje za okrožnega sodnika po zakonu, ki ureja sodniško službo, člani Sveta pa morajo imeti univerzitetno izobrazbo, vsaj pet let delovnih izkušenj in znanje vsaj enega tujega jezika. Vsi člani Sveta morajo imeti znanje iz avtorskega prava. Po dva člana Sveta predlaga kolektivna organizacija in reprezentativna združenja uporabnikov, predsednika pa pristojni organ. Predsednika in člane imenuje minister, pristojen za gospodarstvo. Minister, pristojen za gospodarstvo, lahko zavrne imenovanje predlaganega člana Sveta, če predlagani član ne izpolnjuje navedenih pogojev. Pristojni organ objavi v Uradnem listu Republike Slovenije javni poziv kolektivnim organizacijam in reprezentativnim združenjem uporabnikov, da v treh mesecih predlagajo svoja člana Sveta. Če kolektivne organizacije ali reprezentativna združenja uporabnikov tega ne storijo, predlaga manjkajočega člana pristojni organ. 2. Urad poziva kolektivne organizacije in reprezentativna združenja uporabnikov, da pošljejo predloge kandidatov za svoja člana Sveta. 3. Za posameznega kandidata mora predlagatelj predložiti naslednje podatke: ime in priimek, potrdilo o pridobljeni univerzitetni izobrazbi ter dokazila, da ima kandidat vsaj pet let delovnih izkušenj, znanje vsaj enega tujega jezika in znanje iz avtorskega prava. 4. Predlog z oznako »javni poziv« pošljite v treh mesecih od objave tega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, 1000 Ljubljana.

AAA Zlata odličnost