Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

Št. 01-57/3-2007 Ob-7528/07 , Stran 2005
Na podlagi 29. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti in 30. člena Statuta Javnega zavoda Psihiatrična bolnišnica Ormož, je svet zavoda Javnega zavoda Psihiatrična bolnišnica Ormož, Ptujska cesta 33, 2270 Ormož, sprejel sklep o izvedbi razpisnega postopka za imenovanje direktorja/ice zavoda. 1. Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora kandidat/ka izpolnjevati še naslednje pogoje: – da ima univerzitetno izobrazbo, ustrezne zdravstvene smeri s področja dela zavoda, – da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v zdravstveni dejavnosti, – da ima organizacijska, poslovna in upravljalska znanja. 2. Organizacijska, poslovna in upravljalska znanja se bodo ugotavljala na podlagi pripravljenega programa dela in razvoja zavoda, ki ga kandidat priloži k vlogi na razpis in ga predstavi na seji sveta zavoda. 3. Rok za prijavo je 15 dni. 4. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v tajništvo zavoda v zaprti kuverti, s pripisom »za razpis direktorja/ice zavoda«. 5. Svet zavoda bo imenoval direktorja/ico zavoda s soglasjem Vlade Republike Slovenije za mandatno dobo štirih let. 6. Nastop dela je mogoč po izdaji soglasja Vlade Republike Slovenije. 7. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost