Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

Ob-7525/07 , Stran 2005
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) Občina Nazarje objavlja javni natečaj za zasedbo delovnega mesta na položaju direktor občinske uprave v Občini Nazarje, ki se opravlja v nazivu podsekretar. Delovno mesto na položaju se razpisuje za določen čas mandata 5 let. Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava mora kandidat/kandidatka izpolnjevati še naslednje pogoje: – da je državljan Republike Slovenije; – da ima univerzitetno izobrazbo družboslovne, pravne, naravoslovne ali tehnične smeri; – da ima najmanj 8 let delovnih izkušenj; – da ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave); – da aktivno obvlada uradni jezik; – ne sme biti pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – ne sme biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje. K prijavi naj kandidati/kandidatke priložijo naslednja dokazila: – fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, – izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – izjavo o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnjega odstavka. Kandidat, ki nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja. Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu uradnika na položaju – direktorja občinske uprave, v nazivu podsekretar, v prostorih Občine Nazarje. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje, v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS, z oznako »javni razpis – direktor občinske uprave«. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 60 dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. O izbiri uradnika na položaju bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas – za trajanje mandata 5 let, s polnim delovnim časom. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Jožefa Ribežl, zaposlena v občinski upravi Občine Nazarje, tel. 03/839-16-00.

AAA Zlata odličnost