Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

Št. 410-0037/2007-2 Ob-7712/07 , Stran 1998
1. Skupni znesek razpisanih sredstev znaša 29.966 EUR. 2. Področja kulturnih dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja: – dejavnost pevskih zborov, – dejavnost pihalnih orkestrov, – dejavnost baleta, – dejavnost društev, ki so sestavljena iz več skupin, – dejavnost dramske, gledališke in lutkovne skupine, – dejavnost likovne, fotografske, video in filmske skupine, – dejavnost drugih programov, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost in se ovrednotijo v skladu in sorazmerju z merili, ki veljajo za podobne zvrsti kulturnih programov. 3. Vlogo za dodelitev sredstev lahko vložijo: – izvajalci programov kulturnih društev, ki imajo sedež na območju Občine Divača, – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture, – imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih, – dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, – poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom. 4. Predmet sofinanciranja so programi kulturnih društev v letu 2007. 5. Obrazci za pridobitev sredstev: obrazci, ki so predmet razpisa se lahko dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača, pri referentu za kulturo v času uradnih ur (objavljeni pa so tudi na spletni strani http://www.divaca.si). Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. 05/731-09-37, Nataša Macarol. 6. Dostava vlog Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga za razpis Kultura 2007« osebno ali po pošti do 23. 4. 2007 do 12. ure na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača. Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet v roku petnajstih dni od poteka roka za vložitev vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli v petih dneh po njegovem sprejemu.

AAA Zlata odličnost