Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

Ob-7649/07 , Stran 1992
Od izbranega izvajalca storitev se pričakuje, da bo za potrebe izvedbe postopka prodaje poslovnega deleža v hčerinski družbi RTH d.o.o., Trbovlje izvedel naslednje storitve: 1. Izvedba skrbnega finančnega, pravnega in organizacijskega pregleda družbe Gratex d.o.o., Laško, v skladu z Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 123/03 in 140/06) in priprava ustreznega poročila, ki mora vsebovati vse bistvene elemente, ki so potrebni za objektivno oceno pravnega, finančnega in organizacijskega položaja družbe. 2. Priprava Informacijskega memoranduma za potrebe postopka prodaje poslovnega deleža družbe Gratex d.o.o., Laško, z javnim zbiranjem ponudb. 3. Ocenitev družbe Gratex d.o.o., Laško v skladu z Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 123/03 in 140/06). 4. Zbiranje in priprava dokumentov za potrebe izvedbe skrbnega pregleda družbe s strani potencialnih ponudnikov za nakup poslovnega deleža navedene družbe ter zagotovitev pomoči prodajalcu pri koordinaciji in nadzoru izvedbe skrbnega pregleda družbe s strani potencialnih ponudnikov. 5. Izbrani izvajalec skrbnih pregledov in ocenitev družb bo svoje delo izvajal koordinirano in v soglasju s Komisijo za vodenje in nadzor postopka prodaje kapitalske naložbe RTH d.o.o., (v nadaljevanju: komisija). Osnovne podatke o družbi Gratex d.o.o., Laško in dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri Jasni Kalšek, tel. 478-73-19, faks 478-71-82 ali e-mail: jasna.kalsek@gov.si. Ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 13. 4. 2007, osebno ali po pošti s priporočeno pošto v zaprti ovojnici z oznako »Ponudba za izbor izvajalca skrbnih pregledov in cenitev družbe, Gratex d.o.o., Laško – Ne odpiraj!«, na naslov RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje. Ponudniki so dolžni v svojih ponudbah navesti predvsem obseg ponujenih storitev, ceno in roke izvedbe storitev. Hkrati so ponudniki dolžni s pisnimi dokumenti dokazati izpolnjevanje zahtevanih pogojev za izvedbo storitev v skladu z zahtevami Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 123/03 in 140/06) in poimensko navesti posamezne izvajalce storitev ter njihove dosedanje izkušnje. Pri izboru izvajalca razpisanih storitve bodo upoštevani kriteriji iz prejšnjega odstavka tega oglasa. Komisija si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih ponudnikov.

AAA Zlata odličnost