Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007

Kazalo

Ob-6963/07 , Stran 1798
Na podlagi 32. in 35. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in 8/96), 56, 57 in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV-upb1, Ur. l. RS, št. 36/04) in na podlagi 34. člena Statuta zavod Prizma Ponikve, Svet zavoda Prizma Ponikve, razpisuje prosto delovno mesto direktorja/ direktorice. Kandidat/tka mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje: – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne ali sociološke smeri in 5 let delovnih izkušenj – ali višja strokovna izobrazba socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne ali sociološke smeri in 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva, – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Kandidati/tke morajo predložiti program dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje 5 let. Direktor/ica bo imenovan/a za mandatno obdobje 5 let. Direktorja/ico imenuje Svet zavoda Prizma Ponikve s soglasjem ministrice, pristojne za socialno varstvo, po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima zavod sedež. Kandidati naj pisno prijavo s kratkim opisom dosedanjih delovnih izkušenj, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in programom dela ter razvoja zavoda pošlje v zaprti ovojnici v 8 dneh po objavi tega razpisa na naslov: Prizma Ponikve, Posebni socialno varstveni zavod, Ponikve 76, 1312 Videm-Dobrepolje – z oznako »prijava za razpis za direktorja zavoda Prizma Ponikve – Ne odpiraj«. Prijavljeni/e kandidati/tke bodo o izboru obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva objave tega razpisa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti