Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007

Kazalo

Ob-7191/07 , Stran 1784
I. Občina Divača bo v letu 2007 sofinancirala naslednje programe športa: – športna vzgoja otrok in mladine, – kakovostni šport, – vrhunski šport, – športna rekreacija, – šport invalidov, – izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, – delovanje športnih društev. II. Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci: – športna društva in klubi, – zveza športnih društev, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, – osnovna šola in vrtec. Če izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Divača, – da imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti, – da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj šestintrideset tednov v letu, – za društva, da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih, – da redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti. III. Višina sredstev za sofinanciranje programov športa v letu 2007 je 30.149,39 EUR (7,225.000 SIT). IV. Programi in izvajalci bodo izbrani in sofinancirani na podlagi meril za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Divača (Uradni list RS, št. 54/04). V. Rok za prijavo programov je do četrtka, 5. 4. 2007 do 12. ure, na kar naj računajo tudi prijavitelji, ki bodo prijave poslali po pošti. Prijave se oddajo na naslov: Občina Divača Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Prijava se odda v zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika in vidno oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača za leto 2007«. Na hrbtni strani kuverte pa mora biti naveden naslov pošiljatelja. Prijavi priložite obrazce in drugo dokumentacijo navedeno v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Divača ali na spletni strani www.leks-localis.info ali na www.divaca.si. VI. Pojasnila v zvezi z razpisom lahko dobite v času uradnih ur Občine Divača pri Zdenki Hreščak oziroma na tel.: 05/73-10-930. VII. Opozarjamo vse prijavitelje, da naj prijava vsebuje vse v razpisni dokumentaciji zahtevane dokumente. VIII. Sklep o izbiri bodo prijavljenci prejeli v roku 30 dni po preteku roka za oddajo prijav.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti