Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007

Kazalo

Ob-6947/07 , Stran 1778
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je podelitev štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2007. Razpis je namenjen prevajalcem monografskih publikacij vseh leposlovnih in humanističnih zvrsti iz tujih jezikov v slovenščino ter prevodoslovcem za teoretsko refleksijo o prevajanju – v skladu z določbami Pravilnika DSKP o podeljevanju štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila (v nadaljevanju Pravilnika DSKP), ki je del razpisne dokumentacije. Podeljene bodo delovne in rezidenčne štipendije ter prevajalske premije za vrhunske dosežke v kategorijah perspektivni in uveljavljeni prevajalec. Prijavljanje za štipendije poteka po zvrsteh, razvrstitev kandidatov po kategorijah pa opravi strokovna komisija. Kriteriji za pridobitev štipendij v različnih zvrsteh so v zgoraj omenjenem Pravilniku DSKP izčrpno predstavljeni v njegovem 7., 8. in 20. členu. 2. Razpisni rok: razpis stopi v veljavo dne 16. 3. 2007 in se zaključi dne 30. 4. 2007. 3. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija obsega: Pravilnik DSKP, besedilo razpisa, prijavni list. Predlagatelj mora ob prijavi predložiti celotno dokumentacijo, ki jo zahteva 8. člen Pravilnika DSKP. 4. Oddaja in dostava prijav Prijava mora biti predložena na naslov Društvo slovenskih književnih prevajalcev, Tomšičeva 12, 1000 Ljubljana, do (vključno) 30. 4. 2007 kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na sprednji strani: Ne odpiraj – prijava za štipendijo iz naslova knjižničnega nadomestila. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja in njegov naslov. Za zamujeno se šteje vloga, ki ni bila oddana kot priporočena pošiljka do 30. 4. 2007. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje celotne razpisne dokumentacije, navedene v Pravilniku DSKP (člen 8). Dopolnjevanje vlog je mogoče samo v razpisnem roku – z nujno oznako vloge, na katero se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge pomeni, da je predlagatelj seznanjen z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Vso razpisno dokumentacijo in vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobi v pisarni DSKP ter na spletni strani DSKP: www.dskp-drustvo.si. 5. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: strokovna komisija DSKP bo predlagatelje o svojem izboru obvestila najkasneje v 3 tednih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo začelo 2. 5. 2007. Rezultati razpisa bodo uradno veljavni po izteku pritožbenega roka, ki je 8 dni po prejemu obvestila o rezultatih razpisa. Po končanem pritožbenem roku predloge strokovne komisije potrdi Upravni odbor DSKP.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti