Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

SV 142/07 Ob-5842/07 , Stran 1395
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 142/07 z dne 27. 2. 2007, je bilo stanovanje št. 23, ki se nahaja v 5. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 3, stoječe na parc. št. 301 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 65,83 m2, last zastaviteljev Amina Džinića in Alme Džinić, vsakega od njiju do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 12. 2. 2007, sklenjene s prodajalko Darinko Tarman, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, matična številka 5026237, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve v višini 64.230 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost