Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

SV 261/07 Ob-5841/07 , Stran 1395
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 261/07 z dne 26. 2. 2007, sta bili nepremičnini: – dvosobno stanovanje številka 3 v pritličju, v izmeri 43,26 m2, v stavbi na naslovu Košeninova ulica 6, 2342 Ruše, zgrajeni na parceli številka 937 katastrska občina Ruše – last dolžnika – zastavitelja Ultra d.o.o. do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe za nakup stanovanj z dne 25. 9. 1996, sklenjene med njim kot kupcem in med Yuconta d.o.o. kot prodajalcem in – stanovanje številka 11 v pritličju, v izmeri 32,99 m2, v stavbi na naslovu Jezdarska ulica 8, 2000 Maribor, zgrajeni na parceli številka 1097 katastrska občina Tabor – last dolžnika – zastavitelja Ultra d.o.o. do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 11. 7. 2001, sklenjene med njim kot kupcem in med RAP Raiffeisen Leasing d.o.o. kot prodajalcem, zastavljeni v korist upnice Banke Koper d.d., s sedežem 6000 Koper, Pristaniška 14, matična številka 5092221, za zavarovanje denarne terjatve prej navedene upnice do dolžnika – zastavitelja Ultra d.o.o., s sedežem Črtomirova ulica 11, 2000 Maribor, matična številka 5562775, v višini 63.000 EUR s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 26. 2. 2008, oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnice.

AAA Zlata odličnost