Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

SV 92/07 Ob-5838/07 , Stran 1394
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Berden iz Ljubljane, Trg OF 13, opr. št. SV-92/07 z dne 23. 2. 2007, je bilo troinpolsobno stanovanje št. 3 v prvem nadstropju, v izmeri 98,30 m2, v stanovanjskem bloku na naslovu Litostrojska cesta 26 v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 1940, vpisani v vl. št. 3668, k.o. Zgornja Šiška, v lasti Branka Peternela, rojenega 10. 1. 1949, stanujočega Ljubljana, Litostrojska cesta 26, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 0110/PD-275, z dne 7. 1. 1992, zemljiškoknjižnega dovolila Litostroja Holdinga, d.d. – v stečaju, z dne 2. 2. 2007 in na podlagi aneksa št. 1 k kupoprodajni pogodbi št. 0110/PD-275, z dne 7. 1. 1992, sklenjenega dne 12. 3. 1992, zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična številka 1319175, zaradi zavarovanja denarne terjatve glavnice v višini 74.832,80 CHF, v eurski protivrednosti po referenčnem tečaju ECB, veljavnem na dan plačila obveznosti, s spremenljivo obrestno mero 6-mesečni CHF Libor + 1,95% letno, z zapadlostjo zadnje anuitete dne 28. 2. 2022 s p.p., oziroma z odpoklicem.

AAA Zlata odličnost