Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

SV 263/07 Ob-5837/07 , Stran 1394
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 263/07 z dne 23. 2. 2007, je enosobno stanovanje v izmeri 44,20 m2, v prvem nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Mlekarska ulica 14, Kranj, ki stoji na parc. št. 64/16 k.o. Čirče, last zastavitelja Dražana Gogića, Frankovo naselje 160, Škofja Loka, na temelju notarskega zapisa, prodajne pogodbe z dne 12. 2. 2007, opr. št. SV 31/07, sklenjene s prodajalcem Marinkom Kremenovićem, Mlekarska ulica 14, Kranj, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična številka 2211254, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 52.500 EUR, z letno obrestno mero v višini 3-mesečnega Euriborja in pribitka v višini 3,25%, z zapadlostjo glavnice terjatve v 300 zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade dne 15. 3. 2032.

AAA Zlata odličnost