Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

SV 154/07 Ob-5834/07 , Stran 1394
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 154/07, DK 12/07, z dne 16. 2. 2007, je bilo trisobno stanovanje št. 11 v izmeri 79,05 m2, ki se nahaja v II. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Prešernova cesta 21, Radomlje, stoječe na parc. št. 92/1, 92/2, vl. št. 530, k.o. Radomlje in je last zastaviteljev Domna Kuharja ter Špele Pozvek, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor, mat. št. 5706491, za zavarovanje denarne terjatve v višini 61.000 EUR s pp.

AAA Zlata odličnost