Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

SV 337/2007 Ob-5832/07 , Stran 1394
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. 337/2007 z dne 23. 2. 2007, je bila nepremičnina, poslovni prostor, označen s št. 26, v izmeri 29,70 m2 in poslovni prostor, označen s št. 27, v izmeri 20,84 m2, v IV. nadstropju in ustrezen solastniški delež na skupnih delih – na hodniku in sanitarijah v IV. nadstropju levo od stopnišča ter na hodniku in čajni kuhinji desno od stopnišča, v poslovno – trgovskem objektu Partizanska c. 30, stoječem na parceli številka 1151, k.o. Maribor-Grad, katerih lastnika sta Pal Gregor, EMŠO 3012977500256, stanujoč Cafova ulica 6, 2000 Maribor in Trauda Pal, EMŠO 2605953505483, stanujoča Kardeljeva cesta 57, 2000 Maribor, vsak do ene polovice od celote, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 20.900 EUR s pripadki in v znesku 25.100 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost