Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Ob-5413/07 , Stran 1385
1. Predmet zbiranja ponudb: nepremičnina – pisarniški poslovni prostori na Slovenski 55 v Ljubljani, v skupni izmeri 1.066 m2. Prostore v naravi sestavljata dve pisarniški etaži, s skupnim samostojnim vhodom s strani Slovenske ceste in recepcijo. Prostori so bili v letu 2007 v celoti prenovljeni. Podrobnejša dokumentacija se nahaja na sedežu pooblaščenca. 2. Pogoji: – Celotno premoženje je naprodaj po sistemu videno – kupljeno. Možen je tudi nakup dela nepremičnine, in sicer posamične etaže s pripadajočim deležem na skupnih prostorih in napravah. – Nepremičnina – poslovni prostor na Slovenski cesti 55, zemljiškoknjižno še ni urejena, vpis etažne lastnine je v postopku. – Kupec mora poravnati vse stroške v zvezi z davčnimi obveznostmi pri prodaji premoženja ter vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice. – Ponudnik naj ponudi ceno in rok plačila, ki ne sme biti daljši kot 15 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, oziroma obliko zavarovanja plačila kupnine, kolikor bi ponujeni rok bil daljši od 15 dni. – Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje, potrebne za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah, ki se nahajajo v Republiki Sloveniji. – Ponudbe sprejemamo do 21. 3. 2007 do 12. ure na naslovu: Interdom nepremičninska hiša d.o.o., Slovenska 19, Ljubljana, v zaprti ovojnici z navedbo »Zbiranje ponudb – poslovni prostor Finnal NF d.o.o.« – Predmet ponudbe mora vsebovati predmet nakupa, ceno in rok plačila skladno s pogoji razpisa. – Prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe o prodaji premoženja z nobenim od ponudnikov. – Javno odpiranje ponudb bo 22. 3. 2007 ob 9.30 na sedežu družbe Interdom nepremičninska hiša na Slovenski 19 v Ljubljani. – Ogled nepremičnine ali vpogled v celotno dokumentacijo je mogoč po predhodnem dogovoru s Franom Tošem, tel. 041/622-413, Sušnik Primožem, tel. 041/704-864.

AAA Zlata odličnost