Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Ob-5238/07 , Stran 1372
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Ledina, Resljeva 12, Ljubljana, razpisuje delovno mesto ravnatelja/-ice Gimnazije Ledina. Kandidati/-tke morajo za imenovanje na funkcijo izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-UP-B4 (Ur. l. RS, št. 98/05) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-F (Ur. l. RS, št. 129/06). Kandidat/-ka mora k prijavi predložiti program oziroma vizijo razvoja ter dela zavoda. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za pet let. Predvideni začetek dela je 28. 5. 2007 oziroma v skladu s sklepom o imenovanju. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev in o dosedanjih delovnih izkušnjah, kratek življenjepis in program oziroma vizijo razvoja ter dela zavoda za mandatno obdobje pošljite najpozneje v osmih dneh po razpisu na naslov: Svet Gimnazije Ledina, Resljeva cesta 12, 1124 Ljubljana, s pripisom: »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico«. O pomanjkljivih prijavah brez dokazil ne bo mogoče odločati. Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli/-e v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost