Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Št. 611-0001/2007 Ob-5409/07 , Stran 1362
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica. 2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov na naslednjih področjih kulture: a) glasbena dejavnost, b) gledališka dejavnost, c) lutkovna dejavnost, d) recitacijska in literarna dejavnost, e) folklorna, in plesna dejavnost, f) likovna, fotografska in filmska dejavnost, g) razstavna in galerijska dejavnost, h) založništvo. Predmet sofinanciranja niso programi, ki se izvajajo v okviru redne ljubiteljske kulturne dejavnosti, oziroma redne dejavnosti javnih zavodov in so že sofinancirani iz proračuna Občine Žirovnica. 3. Na razpisu lahko sodelujejo društva, javni zavodi in druge organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da se projekt ali prireditev izvaja izključno na območju Občine Žirovnica, – da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za realizacijo prijavljenega projekta, – da del sredstev za izvedbo projekta pridobijo tudi iz drugih virov. 4. Vrednost sredstev javnega razpisa je 4.173 EUR. 5. Rok za porabo sredstev: sofinancirajo se projekti, ki se bodo izvedli do 1. 12. 2007. 6. Prijava mora vsebovati: – podroben vsebinski opis projekta, – navedba izvajalcev projekta in njihove reference, – kraj in datum izvedbe, – predvideno število udeležencev, – točno finančno konstrukcijo, z navedbo virov financiranja. 7. Višino sofinanciranja posameznih prijavljenih projektov bo določila komisija, ki jo izmenjuje župan. 8. Prijave pošljite na naslov: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, s pripisom »prijava na kulturne projekte 2006« do vključno 30. 3. 2007.

AAA Zlata odličnost