Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

Št. 671-0006/2006 Ob-5406/07 , Stran 1362
1. Na razpisu lahko sodelujejo: – športna društva, – zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, – javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne. 2. Za sofinanciranje programov športa se zagotovijo proračunska sredstva v skupni višini 79.565 EUR od tega: – športna vzgoja otrok in mladine 62.594 EUR, – kakovostni šport 2.654 EUR, – športne prireditve 4.590 EUR, – dodatek kategoriziranim športnikom 1.306 EUR, – razvojne in strokovne naloge v športu 4.248 EUR, – programi športne rekreacije 4.173 EUR. 3. Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja programa in urnikom vadbe. 4. Program mora biti finančno vrednoten z navedenimi viri financiranja, naveden mora biti tudi predviden proračunski delež. 5. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani: www.zirovnica.si. 6. Rok za prijavo na razpis je do 20. 3. 2007. 7. V roku prispele prijave bodo vrednotene v skladu z merili za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Žirovnica. 8. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane pogodbe v mesecu dni po sprejetju programa športa za leto 2007. 9. Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, s pripisom »Javni razpis – šport 2007«.

AAA Zlata odličnost