Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007

Kazalo

SV 192/07 Ob-4897/07 , Stran 1205
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora opr. št. SV 192/07 z dne 15. 2. 2007, so bile nepremičnine: – stanovanje v I. nadstropju v izmeri 53,38 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/1 v podvložku št. 1166/1 k.o. Koroška vrata, – stanovanje v I. nadstropju v izmeri 48,66 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/2 v podvložku št. 1166/2 k.o. Koroška vrata, – stanovanje v I. nadstropju v izmeri 49,30 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/3 v podvložku št. 1166/3 k.o. Koroška vrata, – stanovanje v II. nadstropju v izmeri 53,38 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/4 v podvložku št. 1166/4 k.o. Koroška vrata, – stanovanje v II. nadstropju v izmeri 48,66 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/5 v podvložku št. 1166/5 k.o. Koroška vrata, – stanovanje v II. nadstropju v izmeri 49,30 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/6 v podvložku št. 1166/6 k.o. Koroška vrata, – stanovanje v III. nadstropju v izmeri 53,38 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/7 v podvložku št. 1166/7 k.o. Koroška vrata, – stanovanje v III. nadstropju v izmeri 48,66 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/8 v podvložku št. 1166/8 k.o. Koroška vrata, – stanovanje v III. nadstropju v izmeri 49,30 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/9 v podvložku št. 1166/9 k.o. Koroška vrata, – stanovanje v IV. nadstropju v izmeri 48,86 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/10 v podvložku št. 1166/10 k.o. Koroška vrata, – stanovanje v IV. nadstropju v izmeri 43,79 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/11 v podvložku št. 1166/11 k.o. Koroška vrata, – stanovanje v IV. nadstropju v izmeri 49,30 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/12 v podvložku št. 1166/12 k.o. Koroška vrata, – dvoetažni v pritličju in kleti v izmeri 82,73 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/14 v podvložku št. 1166/14 k.o. Koroška vrata, vse v stanovanjski stavbi na naslovu Smetanova ulica 057 v Mariboru, stoječe na parc. št. 1681/1, pripisane vl. št. 1166 k.o. Koroška vrata, pridobljene na podlagi notarskega zapisa kupoprodajne pogodbe opr. št. SV 779/99-1 z dne 6. 8. 1999, sestavljene v notarski pisarni notarke Brede Horvat iz Maribora, sklenjene med Janjo Frelih kot prodajalko in Merdausl Riccardom kot kupcem, zastavljene v korist banke – upnice Probanke d.d., s sedežem na naslovu 2000 Maribor, Svetozarevska ulica 12, matična številka 5459702, za zavarovanje denarne terjatve upnice v višini 208.646 EUR, z obrestno mero, ki je spremenljiva in enaka vsoti referenčne obrestne mere Euribor za šestmesečno obrestno obdobje in obrestnega dodatka v višini 1,50% letno ter pripadajočimi pripadki, kot to izhaja iz kreditne pogodbe št. P00639/07 in z zapadlostjo zadnje mesečne obveznosti v plačilo na dan 30. 9. 2014.

AAA Zlata odličnost