Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007

Kazalo

Št. 100-5/2007 Ob-4431/07 , Stran 1184
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) objavlja Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, javni natečaj za delovni mesti: 1. Višji svetovalec za kmetijstvo, evropske zadeve in javna naročila. Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec I, II in III. Pogoji: – univerzitetna ali visoka izobrazba agronomske ali ekonomske smeri, – najmanj 5 let delovnih izkušenj, – znanje računalniških aplikacij, – znanje angleškega ali nemškega jezika, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – državni izpit iz javne uprave. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki bodo izkazali poznavanje delovanja EU ter postopke javnega naročanja. 2. Referent I za komunalo, ceste, promet in krajevne skupnosti. Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih referent I, II in III. Pogoji: – srednja prometna, tehniška ali druga izobrazba, – najmanj 3 leta delovnih izkušenj, – znanje računalniških aplikacij, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – državni izpit iz javne uprave. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki že imajo delovne izkušnje z delovnega področja in bodo izkazali poznavanje komunale, cest in prometa na območju Občine Lenart. 3. Višji svetovalec za urbanizem in stavbna zemljišča – pripravnik. Pogoji: – visoka gradbena ali ekonomska izobrazba, – znanje računalniških aplikacij, – znanje angleškega ali nemškega jezika. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki poznajo območje Občine Lenart. Kandidati/ke morajo k svoji vlogi priložiti: – izjavo, da je kandidat/ka državljan/ka Republike Slovenije, – izjavo kandidata/ke o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da kanidat/ka ni bil/a obsojen/a na pogojno kazen v trajanju več kot šest mesecev, – izjavo kandidata/ke o tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, navedenega v prejšnji alinei, – potrdilo o pridobljeni izobrazbi (potrdilo ali diploma pridobljena v RS ali nostrificirano tuje spričevalo), – življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice) in dokazila o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih, – potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka in potrdilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave. Kandidat/ka, ki nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka oziroma iz državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj izpolniti v roku enega leta od dne imenovanja v naziv. Z izbranim/o kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in s trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat/ka za delovno mesto pripravnika bo delo opravljal/a za določen čas 10 mesecev. Izbrani kandidat/ka bo delo opravljal/a na sedežu Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah. Natečajna komisija bo obravnavala le popolne in pravočasne vloge. Rok in naslov za vložitev vloge: 8 dni od dneva objave javnega natečaja oziroma od dneva objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije na naslov: Občina Lenart, Trg osvboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, v zaprti kuverti z označbo: “Javni natečaj za prosto delovno mesto – ne odpiraj”, za pripravnika pa “Javni natečaj za prosto delovno mesto pripravnika – ne odpiraj”. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Odgovorna oseba za informacije o javnem natečaju je Brigita Rojs, tel. 02/729-13-20.

AAA Zlata odličnost